logo

Houtsanering

Een onderhoudssysteem is net zo sterk als de zwakste schakel. Kennis van de ondergrond, het herkennen en het oplossen van problemen is evident met het leveren van langdurig planmatig onderhoud. De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud maakt hierbij gebruik van de systemen van Lamikon. Als gecertificeerd dealer van Lamikon zorgen wij ervoor dat u ervan op aan kunt dat de afwerking op een juist gesaneerde ondergrond wordt uitgevoerd.

De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud heeft haar hoge kwaliteitseisen ten aanzien van de prestatie van haar systemen beschreven in een nationale beoordelingsrichtlijn. De systemen van Lamikon vallen hiermee onder het KOMO procescertificaat BRL 5026. Opdrachtgever en opdrachtnemer beperken middels de BRL 5026 "in stand houden van houten gevelelementen" de risico's ten aanzien van budgetzekerheid. Houtrot en verfgebreken worden hierdoor beperkt en functionaliteit gewaarborgd. De kwaliteit en de te leveren prestatie wordt objectief aantoonbaar.

 

Daarnaast innoveren wij in de ontwikkeling van een houtrotvrij gevelelement genaamd Duuron, een nieuw concept in gevelkozijnen.